حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زنیت - کراسنودار

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

زنیت

1 1

کراسنودار

23:00 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
13
1
آفساید
1
14
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
2
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
6
پرتاب دستی
17
6
کرنر
2
11
خطا
22
1
آفساید
1
23
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
5
56
٪ مالکیت توپ
44
2
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
5
6
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
28
2
کرنر
0
6
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
3
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
11