حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اتلتیکو مینیرو - کروزیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

اتلتیکو مینیرو

2 0

کروزیرو

02:30 1398/05/14
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
4
11
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
11
9
موقعیت گل
6
34
٪ مالکیت توپ
66
0
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
0
5
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
6
19
خطا
13
0
آفساید
2
16
ضربه آزاد
19
15
موقعیت گل
13
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
3
4
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
2
8
خطا
5
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
7
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اتلتیکو مینیرو و کروزیرو

برزیل سری آ

اتلتیکو مینیرو

0
0

کروزیرو

22:30
1398/08/19