حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سانتوز - گویاس

برزیل سری آ (هفته 1)

سانتوز

6 1

گویاس

18:30 1398/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
7
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
11
موقعیت گل
7
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
6
15
خطا
8
4
آفساید
1
9
ضربه آزاد
19
19
موقعیت گل
19
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
9
5
شوت خارج از چارچوب
8
10
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
4
8
خطا
3
3
آفساید
1
4
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
12
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
7
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سانتوز و گویاس

برزیل سری آ

سانتوز

3
0

گویاس

23:30
1398/08/18