حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی هراکلس - هیرنفین

هلند اردیویسه (هفته 1)

هراکلس

0 4

هیرنفین

14:45 1398/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
8
55
٪ مالکیت توپ
45
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
2
11
خطا
12
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
13
14
موقعیت گل
13
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
0
3
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
5
61
٪ مالکیت توپ
39
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی هراکلس و هیرنفین

هلند اردیویسه

هیرنفین

1
2

هراکلس

22:30
1398/01/30
هلند اردیویسه

هراکلس

5
3

هیرنفین

17:00
1397/06/25
هلند اردیویسه

هیرنفین

2
1

هراکلس

17:00
1397/01/12
هلند اردیویسه

هراکلس

1
1

هیرنفین

23:15
1396/05/28