حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دن هاخ - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 1)

دن هاخ

2 4

اوترخت

19:15 1398/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
4
خطا
8
1
آفساید
2
10
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
11
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
5
8
خطا
14
1
آفساید
2
15
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
18
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
6
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
2
4
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی دن هاخ و اوترخت

هلند اردیویسه

اوترخت

0
5

دن هاخ

21:00
1398/01/17
هلند اردیویسه

دن هاخ

0
3

اوترخت

17:00
1397/08/13
هلند اردیویسه

دن هاخ

3
3

اوترخت

15:00
1397/01/19
هلند اردیویسه

اوترخت

3
0

دن هاخ

21:30
1396/05/20