حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سوچی - اوفا

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

سوچی

0 0

اوفا

23:00 1398/05/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
2
5
خطا
5
2
آفساید
1
6
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
12
6
کرنر
2
12
خطا
17
2
آفساید
2
19
ضربه آزاد
14
5
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
14
2
کرنر
0
7
خطا
12
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
2
76
٪ مالکیت توپ
24
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
2

بازی های رودرروی سوچی و اوفا

روسیه لیگ برتر

سوچی

1
1

اوفا

12:00
1398/09/03