حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ردینگ - شفیلد ونزدی

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ردینگ

1 3

شفیلد ونزدی

18:30 1398/05/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
5
خطا
7
0
آفساید
0
7
موقعیت گل
4
58
٪ مالکیت توپ
42
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
3
12
خطا
15
1
آفساید
0
13
موقعیت گل
13
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
2
7
خطا
8
1
آفساید
0
6
موقعیت گل
9
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ردینگ و شفیلد ونزدی

چمپیونشیپ Championship

ردینگ

0
0

شفیلد ونزدی

18:30
1397/11/20
جام حذفی انگلیس یک شانزدهم نهایی

ردینگ

1
3

شفیلد ونزدی

23:15
1396/11/06
قهرمانی انگلیس قهرمانی

شفیلد ونزدی

1
1

ردینگ

18:30
1394/11/03
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

1
1

شفیلد ونزدی

23:15
1394/05/28