حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورينتياس - گویاس

برزیل سری آ (هفته 1)

کورينتياس

2 0

گویاس

02:45 1398/05/17
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
7
خطا
4
0
آفساید
2
6
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
4
70
٪ مالکیت توپ
30
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
6
کرنر
5
13
خطا
11
0
آفساید
4
13
ضربه آزاد
13
19
موقعیت گل
11
64
٪ مالکیت توپ
36
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
3
6
خطا
7
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
7
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی کورينتياس و گویاس

برزیل سری آ

کورينتياس

2
2

گویاس

04:00
1398/07/25