حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دینامو مسکو - زنیت

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

دینامو مسکو

0 2

زنیت

20:30 1398/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
6
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
5
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
9
7
کرنر
6
11
خطا
15
4
آفساید
1
16
ضربه آزاد
15
15
موقعیت گل
11
55
٪ مالکیت توپ
45
5
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
22
پرتاب دستی
14
4
کرنر
3
5
خطا
7
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
10
موقعیت گل
6
70
٪ مالکیت توپ
30
4
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2
11
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی دینامو مسکو و زنیت

روسیه لیگ برتر

دینامو مسکو

0
3

زنیت

20:00
1398/09/15

اخبار بازی