حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویلم تیلبورگ - ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویلم تیلبورگ

0 2

ویتسه آرنهایم

23:15 1398/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
7
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
1
موقعیت گل
9
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
7
10
خطا
12
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
17
57
٪ مالکیت توپ
43
2
کارت زرد
2
8
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
10
3
کرنر
3
3
خطا
6
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
8
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی ویلم تیلبورگ و ویتسه آرنهایم

هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
3

ویتسه آرنهایم

23:15
1397/11/27
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

3
1

ویلم تیلبورگ

17:00
1397/09/04
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
2

ویلم تیلبورگ

17:00
1397/02/16
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

2
2

ویتسه آرنهایم

21:00
1396/09/22