حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوستنده - کلوب بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

اوستنده

0 2

کلوب بروژ

20:30 1398/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
8
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
7
40
٪ مالکیت توپ
60
5
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5
8
پرتاب دستی
18
3
کرنر
6
17
ضربه آزاد
11
8
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
6
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
8
17
پرتاب دستی
31
2
کرنر
5
9
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
3
38
٪ مالکیت توپ
62
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی اوستنده و کلوب بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ

اوستنده

0
2

کلوب بروژ

23:00
1398/09/01

اخبار بازی