حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی یوپن - واسلند بیورن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

یوپن

1 1

واسلند بیورن

22:30 1398/05/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
8
ضربه آزاد
6
2
موقعیت گل
4
42
٪ مالکیت توپ
58
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
11
4
کرنر
7
20
ضربه آزاد
17
4
موقعیت گل
7
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
4
27
پرتاب دستی
26
2
کرنر
2
12
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
3
40
٪ مالکیت توپ
60
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
15