حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی زسکامسکو - سوچی

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

زسکامسکو

0 0

سوچی

20:30 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
4
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
0
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
17
پرتاب دستی
7
10
کرنر
3
10
خطا
13
2
آفساید
3
16
ضربه آزاد
12
11
موقعیت گل
7
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
7
4
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
1
33
پرتاب دستی
14
8
کرنر
2
4
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
5
8
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
0
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
4
4
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
16
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی زسکامسکو و سوچی

روسیه لیگ برتر

زسکامسکو

3
2

سوچی

17:00
1398/08/19