حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی احمد گروژنی - اسپارتاک

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

احمد گروژنی

1 3

اسپارتاک

23:00 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
5
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
5
2
موقعیت گل
6
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
5
11
پرتاب دستی
4
7
کرنر
3
17
خطا
13
2
آفساید
0
13
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
4
نجات دروازه
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
7
11
پرتاب دستی
16
3
کرنر
3
12
خطا
11
2
آفساید
0
11
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
0
پرتاب دستی
12