حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سنت ترویدن - استاندارد لیژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سنت ترویدن

2 1

استاندارد لیژ

17:00 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
9
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
9
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
7
0
کرنر
5
16
ضربه آزاد
16
6
موقعیت گل
25
46
٪ مالکیت توپ
54
4
کارت زرد
4
0
کارت قرمز
1
8
نجات دروازه
3
1
شوت خارج از چارچوب
16
5
شوت داخل چارچوب
9
14
پرتاب دستی
16
0
کرنر
3
7
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
16
45
٪ مالکیت توپ
55
4
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
6
نجات دروازه
2
0
شوت خارج از چارچوب
9
2
شوت داخل چارچوب
7
9
پرتاب دستی
9