حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کمنیتزر - هامبورگ

جام حذفی آلمان DFB Pokal

کمنیتزر

2(5) (6)2

هامبورگ

21:00 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
0
کرنر
3
6
خطا
4
1
آفساید
2
2
موقعیت گل
8
38
٪ مالکیت توپ
62
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
11
13
خطا
14
2
آفساید
3
8
موقعیت گل
23
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
4
5
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
9
1
شوت خارج از چارچوب
7
4
شوت داخل چارچوب
7
3
کرنر
5
5
خطا
4
1
آفساید
1
4
موقعیت گل
9
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
5
0
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
0
کرنر
3
2
خطا
6
0
آفساید
0
2
موقعیت گل
6
47
٪ مالکیت توپ
53
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
3