حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوترخت - زووله

هلند اردیویسه (هفته 1)

اوترخت

3 1

زووله

19:15 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
6
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
2
64
٪ مالکیت توپ
36
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
1
11
کرنر
3
13
خطا
11
1
آفساید
0
10
ضربه آزاد
14
18
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
6
4
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
4
8
کرنر
3
7
خطا
5
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
6
37
٪ مالکیت توپ
63
3
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اوترخت و زووله

هلند اردیویسه

اوترخت

3
4

زووله

17:00
1397/11/14
هلند اردیویسه

زووله

0
2

اوترخت

14:45
1397/05/28
هلند اردیویسه

زووله

1
2

اوترخت

21:00
1396/11/21
هلند اردیویسه

اوترخت

1
1

زووله

22:30
1396/09/10