حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پالمیراس - باهیا

برزیل سری آ (هفته 1)

پالمیراس

2 2

باهیا

23:30 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
3
9
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
9
9
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
5
شوت داخل چارچوب
2
8
کرنر
3
15
خطا
19
1
آفساید
1
21
ضربه آزاد
13
17
موقعیت گل
7
41
٪ مالکیت توپ
59
6
کارت زرد
5
1
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
7
2
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
9
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
0
6
خطا
9
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
3
35
٪ مالکیت توپ
65
3
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2