حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی آوای - کروزیرو

برزیل سری آ (هفته 1)

آوای

2 2

کروزیرو

23:30 1398/05/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
6
خطا
8
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
1
15
خطا
15
3
آفساید
2
16
ضربه آزاد
18
13
موقعیت گل
14
49
٪ مالکیت توپ
51
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
6
3
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
0
9
خطا
7
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
3
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
4