حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی روستوف - سووتوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

روستوف

1 0

سووتوف

21:30 1398/05/21
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
3
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
0
نجات دروازه
4
5
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
13
6
کرنر
4
15
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
15
14
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
5
8
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
1
21
پرتاب دستی
28
3
کرنر
3
12
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
12
4
موقعیت گل
3
55
٪ مالکیت توپ
45
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
15