حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ویتسه آرنهایم - زووله

هلند اردیویسه (هفته 1)

ویتسه آرنهایم

3 0

زووله

22:30 1398/05/25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
8
خطا
6
3
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
5
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
1
2
کرنر
3
9
خطا
16
3
آفساید
2
17
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
8
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
1
1
خطا
10
0
آفساید
2
11
ضربه آزاد
1
6
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ویتسه آرنهایم و زووله

هلند اردیویسه

زووله

1
4

ویتسه آرنهایم

22:15
1398/01/31
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
0

زووله

19:15
1397/06/25
هلند اردیویسه

ویتسه آرنهایم

2
1

زووله

22:15
1396/11/07
هلند اردیویسه

زووله

0
0

ویتسه آرنهایم

17:00
1396/08/14