حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اورال - سووتوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اورال

1 3

سووتوف

15:30 1398/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
11
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
11
6
موقعیت گل
6
52
٪ مالکیت توپ
48
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
1
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
13
پرتاب دستی
11
3
کرنر
5
20
خطا
12
0
آفساید
2
14
ضربه آزاد
20
11
موقعیت گل
11
56
٪ مالکیت توپ
44
4
کارت زرد
3
1
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
5
5
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
6
24
پرتاب دستی
24
1
کرنر
3
9
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی اورال و سووتوف

روسیه لیگ برتر

اورال

3
2

سووتوف

14:30
1398/09/17