حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورينتياس - بوتافوگو

برزیل سری آ (هفته 1)

کورينتياس

2 0

بوتافوگو

00:30 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
9
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
9
13
موقعیت گل
2
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
6
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
2
17
خطا
13
2
آفساید
2
15
ضربه آزاد
18
18
موقعیت گل
8
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
7
4
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
9
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
1
8
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
6
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2