حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پورتو - ستوبال

پرتغال پریمیر لیگ (هفته 1)

پورتو

4 0

ستوبال

01:00 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
5
خطا
8
0
آفساید
0
13
موقعیت گل
2
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
5
1
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
7
شوت داخل چارچوب
1
7
کرنر
0
16
خطا
16
0
آفساید
1
23
موقعیت گل
6
62
٪ مالکیت توپ
38
0
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
1
10
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
0
11
خطا
8
0
آفساید
1
10
موقعیت گل
4
57
٪ مالکیت توپ
43
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
4