حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسلند بیورن - خنک

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

واسلند بیورن

0 4

خنک

23:00 1398/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
4
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
4
0
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
0
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
13
3
کرنر
3
14
خطا
4
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
15
7
موقعیت گل
16
44
٪ مالکیت توپ
56
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
11
2
شوت داخل چارچوب
5
26
پرتاب دستی
25
2
کرنر
0
10
خطا
1
1
آفساید
1
2
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
10
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
4
16
پرتاب دستی
12