حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی میشلن - سیرکل بروژ

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

میشلن

3 1

سیرکل بروژ

22:30 1398/05/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
3
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
4
0
موقعیت گل
1
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
1
25
پرتاب دستی
11
5
کرنر
3
8
خطا
22
1
آفساید
1
21
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
35
پرتاب دستی
23
2
کرنر
1
5
خطا
14
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
2
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
12