حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیتارد - ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه (هفته 1)

سیتارد

2 3

ویلم تیلبورگ

14:45 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
7
خطا
3
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
5
12
خطا
11
4
آفساید
0
12
ضربه آزاد
15
16
موقعیت گل
9
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
3
5
خطا
8
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
2
62
٪ مالکیت توپ
38
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سیتارد و ویلم تیلبورگ

هلند اردیویسه

سیتارد

2
3

ویلم تیلبورگ

22:00
1398/01/10
هلند اردیویسه

ویلم تیلبورگ

4
4

سیتارد

20:00
1397/06/31