حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فاینورد - اوترخت

هلند اردیویسه (هفته 1)

فاینورد

1 1

اوترخت

19:15 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
4
خطا
12
0
آفساید
1
12
ضربه آزاد
4
8
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
6
8
خطا
21
0
آفساید
2
22
ضربه آزاد
8
14
موقعیت گل
16
56
٪ مالکیت توپ
44
0
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
4
4
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
11
49
٪ مالکیت توپ
51
0
کارت زرد
2
5
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی فاینورد و اوترخت

هلند اردیویسه

فاینورد

2
3

اوترخت

17:00
1398/01/11
هلند اردیویسه

اوترخت

0
1

فاینورد

13:45
1397/07/01
هلند اردیویسه

اوترخت

1
3

فاینورد

17:00
1397/01/26
هلند اردیویسه

فاینورد

1
1

اوترخت

22:30
1396/11/04