حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی توئنته - والویک

هلند اردیویسه (هفته 1)

توئنته

3 3

والویک

17:00 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
2
3
خطا
8
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
5
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
2
8
خطا
14
2
آفساید
2
17
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
14
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
3
7
شوت داخل چارچوب
9
4
کرنر
0
5
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
8
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
6
شوت داخل چارچوب
6