حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی خنت - اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

خنت

2 0

اوستنده

22:30 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
3
3
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
3
66
٪ مالکیت توپ
34
2
نجات دروازه
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
12
پرتاب دستی
12
5
کرنر
4
6
خطا
15
1
آفساید
0
15
ضربه آزاد
7
12
موقعیت گل
6
70
٪ مالکیت توپ
30
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
8
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
24
2
کرنر
1
3
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
3
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
12