حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی فلومیننزه - آلاگوانو

برزیل سری آ (هفته 1)

فلومیننزه

0 1

آلاگوانو

23:30 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
3
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
4
15
موقعیت گل
4
61
٪ مالکیت توپ
39
2
نجات دروازه
6
2
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
1
7
خطا
16
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
7
33
موقعیت گل
5
67
٪ مالکیت توپ
33
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
12
7
شوت دفع شده
0
14
شوت خارج از چارچوب
2
12
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
0
4
خطا
13
0
آفساید
1
14
ضربه آزاد
3
18
موقعیت گل
1
73
٪ مالکیت توپ
27
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
6
5
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
1