حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی ردینگ - کاردیف

چمپیونشیپ Championship (هفته 1)

ردینگ

3 0

کاردیف

15:30 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
4
خطا
6
0
آفساید
0
5
موقعیت گل
4
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
2
6
خطا
13
1
آفساید
0
14
موقعیت گل
14
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
2
7
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
5
5
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
7
2
کرنر
2
2
خطا
7
1
آفساید
0
9
موقعیت گل
10
59
٪ مالکیت توپ
41
5
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی ردینگ و کاردیف

قهرمانی انگلیس قهرمانی

کاردیف

1
1

ردینگ

18:30
1394/12/29
قهرمانی انگلیس قهرمانی

ردینگ

0
2

کاردیف

18:30
1394/08/16
جام حذفی انگلیس جام حذفی

ردینگ

2
1

کاردیف

18:30
1393/11/04