حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی دینامو مسکو - لوکوموتیو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

دینامو مسکو

1 2

لوکوموتیو مسکو

20:30 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
7
خطا
9
2
آفساید
1
10
ضربه آزاد
9
5
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
11
4
کرنر
3
13
خطا
19
2
آفساید
1
20
ضربه آزاد
15
11
موقعیت گل
20
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
5
5
نجات دروازه
5
3
شوت دفع شده
9
2
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
7
28
پرتاب دستی
17
1
کرنر
3
6
خطا
10
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
15
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
4
3
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
7
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
13
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی دینامو مسکو و لوکوموتیو مسکو

روسیه لیگ برتر

دینامو مسکو

2
1

لوکوموتیو مسکو

17:00
1398/09/10