حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوفا - روستوف

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اوفا

2 0

روستوف

18:00 1398/05/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
7
2
آفساید
2
9
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
8
4
کرنر
2
11
خطا
10
3
آفساید
2
12
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
14
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
4
8
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
3
22
پرتاب دستی
19
1
کرنر
1
4
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
3
9
پرتاب دستی
11