حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اسپارتاک - زسکامسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اسپارتاک

2 1

زسکامسکو

21:30 1398/05/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
5
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
12
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
2
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
3
16
پرتاب دستی
17
6
کرنر
7
14
خطا
17
2
آفساید
0
17
ضربه آزاد
15
21
موقعیت گل
14
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
6
7
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
5
8
شوت داخل چارچوب
5
31
پرتاب دستی
30
6
کرنر
3
9
خطا
9
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
9
16
موقعیت گل
2
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی اسپارتاک و زسکامسکو

بین المللی دوستانه باشگاهی

زسکامسکو

1
3

اسپارتاک

20:30
1398/04/09