حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی سیرکل بروژ - واسلند بیورن

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

سیرکل بروژ

1 0

واسلند بیورن

22:30 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
8
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
5
50
٪ مالکیت توپ
50
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
0
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
10
3
کرنر
7
13
خطا
8
4
آفساید
2
10
ضربه آزاد
16
7
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
2
23
پرتاب دستی
19
2
کرنر
4
5
خطا
4
2
آفساید
1
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
5
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی سیرکل بروژ و واسلند بیورن

بلژیک ژوپیر لیگ

سیرکل بروژ

1
1

واسلند بیورن

22:30
1398/09/02