حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اوفا - زنیت

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

اوفا

1 0

زنیت

18:00 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
7
خطا
6
3
آفساید
2
6
ضربه آزاد
11
3
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
0
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
11
پرتاب دستی
10
4
کرنر
12
15
خطا
11
5
آفساید
2
10
ضربه آزاد
21
8
موقعیت گل
16
31
٪ مالکیت توپ
69
3
کارت زرد
4
4
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
11
5
شوت داخل چارچوب
4
20
پرتاب دستی
25
1
کرنر
11
8
خطا
5
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
10
29
٪ مالکیت توپ
71
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
1
9
پرتاب دستی
15

ویدیوهای بازی اوفا و زنیت