حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی تامبوف - دینامو مسکو

روسیه لیگ برتر (هفته 1)

تامبوف

0 2

دینامو مسکو

15:30 1398/06/02
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
3
خطا
9
0
آفساید
0
9
ضربه آزاد
3
4
موقعیت گل
6
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
4
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4
12
پرتاب دستی
11
5
کرنر
0
10
خطا
13
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
10
9
موقعیت گل
9
51
٪ مالکیت توپ
49
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
6
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
3
6
شوت داخل چارچوب
6
31
پرتاب دستی
22
3
کرنر
0
7
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
3
56
٪ مالکیت توپ
44
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
19
پرتاب دستی
11