حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی استراسبورگ - رن

فرانسه لیگ یک (هفته 3)

استراسبورگ

0 2

رن

19:30 1398/06/03
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
7
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
6
موقعیت گل
4
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
0
13
خطا
13
0
آفساید
0
11
ضربه آزاد
14
19
موقعیت گل
7
51
٪ مالکیت توپ
49
4
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
2
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
1
11
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
0
6
خطا
7
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
3
42
٪ مالکیت توپ
58
2
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
0
5
شوت دفع شده
1
8
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی استراسبورگ و رن

فرانسه لوشامپیونا

رن

2
0

استراسبورگ

23:30
1398/02/28
فرانسه لوشامپیونا

استراسبورگ

4
1

رن

19:30
1397/09/11
فرانسه لوشامپیونا

استراسبورگ

1
2

رن

19:30
1397/02/16
فرانسه لوشامپیونا

رن

1
2

استراسبورگ

22:30
1396/08/27