حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی اینتر - لچه

ایتالیا سری آ (هفته 1)

اینتر

4 0

لچه

23:15 1398/06/04
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
8
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
5
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
7
14
خطا
8
5
آفساید
0
9
ضربه آزاد
18
16
موقعیت گل
10
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
4
نجات دروازه
3
9
شوت خارج از چارچوب
6
7
شوت داخل چارچوب
4
4
کرنر
2
6
خطا
3
5
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
8
موقعیت گل
6
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
2
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی اینتر و لچه

ایتالیا سري آ

اینتر

0
1

لچه

17:30
1390/11/09
ایتالیا سري آ

لچه

1
4

اینتر

23:15
1390/09/30
ایتالیا سری آ

لچه

0
1

اینتر

17:30
1389/12/29
ایتالیا سری آ

اینتر

1
1

لچه

23:15
1389/08/19

اخبار بازی