حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بوتافوگو - چاپه کوئنزه

برزیل سری آ (هفته 1)

بوتافوگو

0 0

چاپه کوئنزه

03:30 1398/06/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
7
خطا
7
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
7
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
5
کرنر
4
13
خطا
16
0
آفساید
2
17
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
15
60
٪ مالکیت توپ
40
2
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
4
10
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
5
3
کرنر
2
6
خطا
9
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
8
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
3