حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بریستول راورز - برایتون

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

بریستول راورز

1 2

برایتون

23:15 1398/06/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
5
6
خطا
4
0
آفساید
3
6
ضربه آزاد
6
1
موقعیت گل
8
30
٪ مالکیت توپ
70
2
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
15
10
خطا
15
0
آفساید
5
19
ضربه آزاد
10
3
موقعیت گل
26
32
٪ مالکیت توپ
68
0
کارت زرد
1
6
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
8
1
شوت خارج از چارچوب
10
2
شوت داخل چارچوب
8
1
کرنر
10
4
خطا
11
0
آفساید
2
13
ضربه آزاد
4
2
موقعیت گل
18
34
٪ مالکیت توپ
66
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
7
0
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
6

ویدیوهای بازی بریستول راورز و برایتون

اخبار بازی