حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کرالی تاون - نوریچ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

کرالی تاون

1 0

نوریچ

23:15 1398/06/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
4
2
خطا
3
0
آفساید
4
7
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
10
23
٪ مالکیت توپ
77
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
5
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
9
9
خطا
6
0
آفساید
5
11
ضربه آزاد
9
10
موقعیت گل
21
25
٪ مالکیت توپ
75
4
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
11
6
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
4
2
کرنر
5
7
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
11
27
٪ مالکیت توپ
73
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
6
4
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی کرالی تاون و نوریچ

اتحاديه انگلیس اتحاديه

کرالی تاون

1
3

نوریچ

23:15
1393/06/04