حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کریستال پالاس - کالچستر

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

کریستال پالاس

0(4) (5)0

کالچستر

23:15 1398/06/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
1
کرنر
4
9
خطا
4
1
آفساید
2
5
موقعیت گل
7
61
٪ مالکیت توپ
39
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
7
16
خطا
11
2
آفساید
2
11
موقعیت گل
11
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
4
6
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
3
7
خطا
7
1
آفساید
0
6
موقعیت گل
4
71
٪ مالکیت توپ
29
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
0
کرنر
0
0
آفساید
0
0
موقعیت گل
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی کریستال پالاس و کالچستر

بین المللی دوستانه باشگاهی

کریستال پالاس

1
0

کالچستر

22:30
1395/05/04