حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی پلیموث - ردینگ

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

پلیموث

2 4

ردینگ

23:15 1398/06/05
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
0
3
خطا
10
0
آفساید
2
12
ضربه آزاد
3
11
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
2
9
خطا
16
0
آفساید
2
18
ضربه آزاد
8
16
موقعیت گل
20
51
٪ مالکیت توپ
49
1
کارت زرد
2
7
نجات دروازه
2
7
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
8
4
شوت داخل چارچوب
11
2
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
14
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
5
1
شوت داخل چارچوب
8