حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی بورنموث - فارست گرین راورز

جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

بورنموث

0(2) (0)0

فارست گرین راورز

23:15 1398/06/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
4
کرنر
1
4
خطا
4
0
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
2
71
٪ مالکیت توپ
29
1
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
11
کرنر
3
10
خطا
6
0
آفساید
2
9
ضربه آزاد
11
25
موقعیت گل
6
74
٪ مالکیت توپ
26
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
6
9
شوت دفع شده
0
10
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2
7
کرنر
2
6
خطا
2
0
آفساید
2
5
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
4
79
٪ مالکیت توپ
21
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
0
کرنر
0
0
خطا
0
0
آفساید
0
0
ضربه آزاد
0
2
موقعیت گل
0
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
0