حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی میشلن - موسکرون

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

میشلن

2 2

موسکرون

23:00 1398/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
3
6
خطا
8
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
12
5
کرنر
7
13
خطا
16
1
آفساید
0
16
ضربه آزاد
14
9
موقعیت گل
10
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
2
5
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
5
30
پرتاب دستی
22
3
کرنر
4
7
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
4
48
٪ مالکیت توپ
52
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
10