حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کایسری اسپور - گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ (هفته 1)

کایسری اسپور

2 3

گالاتاسارای

22:00 1398/06/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
3
12
خطا
5
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
8
5
موقعیت گل
8
34
٪ مالکیت توپ
66
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
4
21
خطا
13
1
آفساید
3
14
ضربه آزاد
13
8
موقعیت گل
20
36
٪ مالکیت توپ
64
8
کارت زرد
6
3
کارت قرمز
1
7
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
6
4
شوت داخل چارچوب
10
1
کرنر
1
9
خطا
8
1
آفساید
3
7
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
12
38
٪ مالکیت توپ
62
7
کارت زرد
5
3
کارت قرمز
1
5
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
8

بازی های رودرروی کایسری اسپور و گالاتاسارای

ترکیه سوپرلیگ

کایسری اسپور

1
3

گالاتاسارای

20:30
1398/01/31