حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی واسلند بیورن - شارلروا

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

واسلند بیورن

0 4

شارلروا

23:00 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
4
9
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
2
موقعیت گل
2
46
٪ مالکیت توپ
54
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
20
پرتاب دستی
11
7
کرنر
4
18
خطا
11
1
آفساید
1
12
ضربه آزاد
19
5
موقعیت گل
7
54
٪ مالکیت توپ
46
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
4
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
6
42
پرتاب دستی
22
4
کرنر
0
9
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
9
3
موقعیت گل
5
62
٪ مالکیت توپ
38
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
5
22
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی واسلند بیورن و شارلروا

بلژیک ژوپیر لیگ

واسلند بیورن

0
2

شارلروا

22:30
1398/09/09