حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی کورتریک - اوستنده

بلژیک ژوپیر لیگ (هفته 1)

کورتریک

2 2

اوستنده

22:30 1398/06/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
8
خطا
8
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
3
62
٪ مالکیت توپ
38
1
نجات دروازه
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
8
پرتاب دستی
15
7
کرنر
1
16
خطا
15
4
آفساید
2
17
ضربه آزاد
19
6
موقعیت گل
12
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
3
شوت خارج از چارچوب
9
3
شوت داخل چارچوب
3
15
پرتاب دستی
24
2
کرنر
0
8
خطا
7
3
آفساید
1
8
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
9
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت خارج از چارچوب
8
2
شوت داخل چارچوب
1
7
پرتاب دستی
9